Prodej bez provize není zadarmo

Prodej bez provize není zadarmo

Makléř bez pro­vi­ze je pla­cen kupu­jí­cím Hlavní zájem kupu­jí­cí­ho je kou­pit za co nej­niž­ší cenu. Prodávající pro změ­nu chce pro­dat za co nej­vyš­ší cenu. Jenže, když rea­lit­ka zastu­pu­je kupu­jí­cí­ho, musí se pro něho sna­žit vyjed­nat, co nej­lep­ší cenu...